Dobrý den,

usnesením Krajského soudu  v Ostravě č. j. KSOS 12 INS 18820/2020-A-7 ze dne 21-9-2020 byl zjištěn úpadek dlužníka: Kodokai Opava s.r.o., IČO 08862184, se sídlem Mařádkova 480/17, Předměstí, 746 01 Opava a na její majetek byl prohlášen konkurs.

Insolvenční soud ustanovil insolvenčním  správcem  společnost : GRM Insolvence v.o.s., IČO 28716671, sídlem Vaníčkova 1070/29, 400 01 Ústí nad Labem, provozovna Dlouhá 3355/6, 702 00 Ostrava.

Prosíme touto cestou věřitele úpadce : Kodokai Opava s.r.o., nechť své případné pohledávky uplatní zákonnou cestou přihlášením pohledávky ve lhůtě 2 měsíců u insolvenčního soudu.