O NÁS

Bojovník není násilník. Je to vznešený člověk, který ctí sám sebe a ostatní.

Ano, bojovník dokáže také seknout, protože součástí jeho cesty je čistit a ničit pouta, která svazují. Toto činí bez negativní motivace, jeho konání vychází z hlubokého pochopení souvislostí vlastního života. Bez odsuzování, závislostí a beze strachu.

Bojovník ctí svou vnitřní rovnováhu a pro její zachování se nebojí odejít, odseknout, pustit. Cítí hlubokou úctu k životu jako k neustálému pohybu a tak změna je vždy jeho přítel. Vychází ze sebe-přijetí.

Bojovník se dokáže také uklonit. Svým ukloněním neztrácí ani špetku své důstojnosti, uvědomění a nezávislosti. Tím, že se ukloní, přibližuje svou hlavu k zemi, ze které vzešel a ze které čerpá oporu.

Bojovník je ten, který si volí každou svou myšlenku, slovo i čin.

Bojovník je ten, který drží svůj život ve svých rukách, ví, že ho tvoří on sám, nemá zapotřebí ztrácet energii obviňováním druhých lidí nebo okolností. To, co se děje, si zvolil sám a tak dokáže sám změnit vše, co mu neslouží. Necítí strach.

Bojovník svůj život vytváří vědomě, s koncentrací, odhodláním a odvahou.

Jsme tradiční škola ju-jutsu, vycházející ze směru kitō-ryū a Kodokan ju-jutsu. Naše škola zahrnuje celý obsah tohoto odvětví, včetně historie, filosofie a haragei.

„Každé opravdové bojové umění začíná a končí zdvořilostí.“ 

Bojové umění chápeme jako prostředek k osobnímu rozvoji. Pomáhá nám být lepším člověkem. Ukázněným, uvědomělým, svobodným. Aby toho člověk mohl dosáhnout, musí se oprostit od svého Ega. Musí se přijmout takový jaký je a pracovat na tom, jaký chce být.

Naše JuJutsu dává dnešním žákům, nejen vědomí sebejistoty v jakékoli situaci, ale i určitý životní nadhled, moudrost, harmonii a klid. Upevňuje duševní i tělesné zdraví, rozvíjí tělesné schopnosti, jako sílu, rychlost, vytrvalost, ale i motoriku pohybů, kloubní pohyblivost a prostorovou orientaci.

Učí sebekázni, sebeovládání a schopnosti vnímání a koncentrace. JuJutsu vede především k pokoře, úctě a cílevědomému vytrvalému sebezdokonalování.

Cílem studia JuJutsu totiž vůbec není být nejlepší. Cílem je najít sebe sama. Stát se lepším a vyrovnaným, ohleduplným a spokojeným člověkem. Najít svou Cestu. Chce-li člověk pochopit druhé, včas přečíst, odhadnout, vycítit protivníkův záměr a ovládnout jej a porazit, musí nejprve poznat a ovládnout sám sebe. Porazit vlastní slabosti a strachy

Cílem je najít sebe sama. Stát se lepším a vyrovnaným, ohleduplným a spokojeným člověkem. Najít svou Cestu.

KABA RYU

KABA RYU je škola čerpající ze starých škol JuJutsu. Základními skupinami technik jsou:

Nagewaza – porazy
Kansetsuwaza – páčení, lámání
Atemi waza – údery, kopy, tlaky
Žimewaza – škrcení
Aby studium v naší škole bylo kvalitní, směřovalo od jednoduššího k tomu pokročilému až k onomu mistrovství a černému pásu, jsou žáci rozděleni do skupin podle pokročilosti a přístupu k Budō jako ke své „cestě“.

KITŌ RYŪ (起倒流)

Jedna ze škol Koryū. Jedná se o tradiční školu JuJutsu. Je založena na technikách páčení, škrcení a házení (Kansecuwaza, Žimewaza a Nagewaza). Mnohé z těchto technik byly původně vyučovány v plné zbroji. Kitōryū se překládá jako „škola vzestupu a pádu.“ Zahrnuje princip energie „Ki“, a „Aiki“. Kitōryū učí: „Když jsou obě mysli spojené, silnější ovládá slabší.“ Stejně tak používá principu „Kuzushi no ri“ neboli „Princip vychýlení.“

MOTTA ŠKOLY: 

Není důležité být lepší než jiní, ale být lepší než včera… Onore ni katsu

Jusei go

FILOSOFIE ŠKOLY

V Kaba-ryu se věnujeme a studujeme tradiční ju-jutsu, s maximální snahou o zachování tradice, filosofie a jeho plného obsahu. Tímto se odlišujeme od různých sportovních pojetí, oddílů sebeobrany, nebo jiných pseudopojetí bojového umění. Cílem našeho cvičení a studia není schopnost ubránit se, podat co nejlepší sportovní výkon, nebo stát se nejlepším bojovníkem. Naší jedinou prioritou není ani co nejlepší motorické provádění technik jako takových. Ani nám nejde jen o nějakou nezávaznou volnočasovou aktivitu. A i když naše konání mnohé z výše uvedených dílčích hodnot dříve či později obsáhne, nijak k tomu neulpíváme. Jde nám totiž o plný obsah. Jde nám o rozvoj a nalezení sebe sama. Utváření své vlastní cesty a tím osvobození mysli a ducha.

Členové Kaba-ryu vytvářejí uzavřenou komunitu navzájem se respektujících lidí, vzájemně se podporujících na cestě stejným směrem. Lidí uznávajících vojenskou a duchovní hierarchii, potřebnou k harmonii, dosažení společného cíle, i cílů jednotlivců. Lidí stejně smýšlejících, vyznávajících totožné morální a duchovní hodnoty, kteří se ztotožňují s kodexem Bushidó a kteří tuto cestu nechtějí pouze předstírat, ale skutečně jí žít. Do této komunity nepatří ani upřednostňování vlastní velikosti a zájmů, ani předstírání něčeho, či faleš. Tímto sami žáci, společně i každý zvlášť, svým uvědoměním a přístupem tvoří atmosféru, hloubku, hodnotu, kvalitu a budoucnost školy a tím i Budó jako takového. Tak jako každý útvar či celek, jehož konzistenci a strukturu tvoří jednotlivé části, kdy každá má svůj nezaměnitelný účel, místo i svou hodnotu, tak stejně tvoří všichni členové školu tím čím je a jaká bude. Praktikování ju-jutsu je všeho prostředkem, i vyjádřením.

Máme tři skupiny pro dospělé: začátečníky, mírně pokročilé a nejzkušenejší žáky, kteří se stávají asistenty. Ženy a dívky se seznamují s jemnějším pojetím ju-jutsu. Dětem a mládeži je věnována v samostatných skupinách největší pozornost a péče.
Kodokai Opava je pohybově spirituálním centrem, kde pozitivně smýšlející lidé nalézají klid, harmonické prostředí a dokonalé zázemí pro praktikování své cesty. Všechny plánované akce Centra Kodokai najdte zde pohromadě na jendom místě.
Provozováním naší školy chceme nejen rozvíjet a předávat umění a filosofii s odkazem tradičního Budó, ale také chceme poděkovat a vzdát hold všem mistrům a učitelům, kteří se zasloužili o zachování těchto hodnot až do současnosti.

KODOKAI DOJO je místem, kde pozitivně smýšlející lidé, nalézají klid a harmonické prostředí pro studium, odpočinek, poznávání sebe sama a hledání své CESTY.