SKUPINY

Ve skupině začátečníků a mírně pokrořilých se cesta bojových umění stává postupně každodenní součástí běžného života. Žáci, kteří prošli základním výukovým programem, jsou stálicemi a vzory celé komunity a mají tu výsadu – nosit HAKAMA, jež vyjadřuje ctnosti, jimiž disponují a jež je charakterizují.
Jde o jemnější pojetí ju-jutsu. V myšlení, klidu a jemnosti se skrývá nesmírná síla. Dívky a ženy zde cvičením získají schopnost reagovat na útok a eliminovat protivníka využitím jeho síly a pohybu. Také zde rozvinou své mentální vlastnosti a schopnosti, získají sebevědomí, sebeúctu a naleznou vnitřní harmonii a klid.
Děti a mládež v naší škole cvičí v samostatné skupině a je jim věnována největší pozornost a péče. Nejde jen o výuku a zvládnutí pohybů a technik, ale i o osobní rozvoj, sounáležitost s komunitou. Jsou zde vštěpovány základní morální vlastnosti a disciplína v doprovodu doposud živoucích tradic Japonska.

KODOKAI DOJO je místem, kde pozitivně smýšlející lidé, nalézají klid a harmonické prostředí pro studium, odpočinek, poznávání sebe sama a hledání své CESTY.